REGISTRU PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL 2020

Hotărârea nr.Data ședințeiTip ședințăConținutul hotărârii
2830 iulie 2020ordinarăHotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Răsuceni, județul Giurgiu
2730 iunie 2020ordinarăHotărâre privind achiziționarea de servicii juridice pentru asistență și reprezentareîn Dosarul nr. 1065/122/2016/a21aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu
2630 iunie 2020ordinarăHotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1090/01 iunie 2011 prin Act adițional
2530 iunie 2020ordinarăHotărâre privind utilizarea sumei de 100 000 lei pentru reparații curente la sediul Primăriei din satul Răsuceni , comuna Răsuceni, județul Giurgiu
2430 iunie 2020ordinarăHotărâre privind utilizaea sumei de 150 000 lei pentru reparații curente la școlile din comuna Răsuceni, județul Giurgiu
2314 mai 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local privind aprobarea implementării proiectului ” Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combatearea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924
2214 mai 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local cu privire la alegearea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local al comunei Răsuceni, pentru perioada IUNIE-AUGUST 2020
2114 mai 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, al comunei Răsuceni, județul Giurgiu
2014 mai 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local cu privire la aprobarea dării de seamă contabilă la 31 decembrie 2019 și încheierea exercițiului bugetar pe anuil 2019
1914 mai 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local privind aprobarea alocării din Bugetul local a sumei de 158 000 lei pentru lucrări de încălzire centralizată prin centrală pe lemne la Școala Gimnazială ” Constantin Stăncescu” Răsuceni
1814 mai 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local privind aprobarea alocării din Bugetul local a sumei de 150 000 lei pentru lucrări de înlocuire ferestre la Școala Gimnazială ”Constantin Stăncescu ” Răsuceni cu geam termopan
1728 aprilie 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici aferenți și a cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiții ” Lucrări de asfaltare a 10 km. de ulițe comunale în com. Răsuceni, jud. Giurgiu ”
1628 aprilie 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local privind aprobarea rezilierii contractului de prestări servicii nr. 1650 din 02.07.2018 încheiat între Comuna Răsuceni și S.C. SLEINSTAL TEAM S.R.L.
1528 aprilie 2020ordinarăHotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Răsuceni, județul Giurgiu
1418 martie 2020extraordinarăHotărâre a Consiliului local privind asigurarea alimentației necesare și a altor necesități de trai pentru persoanele izolate la domiciliu, respectiv aflate în carantină pe raza comunei Răsuceni, suspecte de transmiterea infecției cu Coronavirus
139 martie 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local cu privire la completarea H.C.L. nr. 57/20.11.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
129 martie 2020ordinarăHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. EURO APAVOL S.A - inclusiv rețele de utilități din culoarul investiției- cu amplasament în județul Giurgiu”
119 martie 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local privind aprobarea sumei de 450 mii lei, pentru lucrările de întreținere cu material pietros a străzilor comunale din comuna Răsuceni, județul Giurgiu
109 martie 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local privind aprobarea sumei de 100 000 lei pentru achiziționarea de europubele necesare pentru ridicarea gunoiului menajer din cadrul gospodăriilor locuitorilor Comunei Răsuceni, județul Giurgiu
919 februarie 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local privind utilizarea în anul 2020 a excedentului anului 2019, pentru finanțarea cheltuielilor secțiuni dezvoltare în sumă de 1 293 394,23 lei
819 februarie 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru perioada MARTIE - MAI 2020
719 februarie 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Răsuceni, județul Giurgiu
619 februarie 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local cu privire la aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023
530 ianuarie 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici aferenți și a cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiții ” Lucrări de asfaltare a 10 km. De ulițe comunale în com. Răsuceni, jud. Giurgiu”
430 ianuarie 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local privind aprobarea cotizației comunei Răsuceni pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euro - Apa
330 ianuarie 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Răsuceni, județul Giurgiu
230 ianuarie 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat
130 ianuarie 2020ordinarăHotărâre a Consiliului local privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap grav