REGISTRUL PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI 2020

Nr. crt.InițiatorConținutul privindData ședinței în care s-a supus dezbateriiObservații
28PrimarProiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Răsuceni, județul Giurgiu06 iulie 2020-
27PrimarProiect de Hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice pentru asistență și reprezentareîn Dosarul nr. 1065/122/2016/a21aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu24 iunie 2020-
26PrimarProiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1090/01 iunie 2011 prin Act adițional02 iunie 2020-
25PrimarProiect de Hotărâre privind utilizarea sumei de 100 000 lei pentru reparații curente la sediul Primăriei din satul Răsuceni , comuna Răsuceni, județul Giurgiu02 iunie 2020-
24PrimarProiect de Hotărâre privind utilizaea sumei de 150 000 lei pentru reparații curente la școlile din comuna Răsuceni, județul Giurgiu02 iunie 2020-
23PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind aprobarea implementării proiectului ” Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combatearea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 12692414 mai 2020-
22PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local cu privire la alegearea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local al comunei Răsuceni, pentru perioada IUNIE-AUGUST 202014 mai 2020-
21PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, al comunei Răsuceni, județul Giurgiu14 mai 2020-
20PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local cu privire la aprobarea dării de seamă contabilă la 31 decembrie 2019 și încheierea exercițiului bugetar pe anuil 201914 mai 2020-
19PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind aprobarea alocării din Bugetul local a sumei de 158 000 lei pentru lucrări de încălzire centralizată prin centrală pe lemne la Școala Gimnazială ” Constantin Stăncescu” Răsuceni14 mai 2020-
18PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind aprobarea alocării din Bugetul local a sumei de 150 000 lei pentru lucrări de înlocuire ferestre la Școala Gimnazială ”Constantin Stăncescu ” Răsuceni cu geam termopan14 mai 2020-
17PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici aferenți și a cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiții ” Lucrări de asfaltare a 10 km. de ulițe comunale în com. Răsuceni, jud. Giurgiu ”28 aprilie 2020-
16PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind aprobarea rezilierii contractului de prestări servicii nr. 1650 din 02.07.2018 încheiat între Comuna Răsuceni și S.C. SLEINSTAL TEAM S.R.L.28 aprilie 2020-
15PrimarProiect de Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Răsuceni, județul Giurgiu28 aprilie 2020-
14PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind asigurarea alimentației necesare și a altor necesități de trai pentru persoanele izolate la domiciliu, respectiv aflate în carantină pe raza comunei Răsuceni, suspecte de transmiterea infecției cu Coronavirus18 martie 2020-
13PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local cu privire la completarea H.C.L. nr. 57/20.11.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 20209 martie 2020-
12PrimarProiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. EURO APAVOL S.A - inclusiv rețele de utilități din culoarul investiției- cu amplasament în județul Giurgiu”9 martie 2020-
11PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind aprobarea sumei de 450 mii lei, pentru lucrările de întreținere cu material pietros a străzilor comunale din comuna Răsuceni, județul Giurgiu9 martie 2020-
10PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind aprobarea sumei de 100 000 lei pentru achiziționarea de europubele necesare pentru ridicarea gunoiului menajer din cadrul gospodăriilor locuitorilor Comunei Răsuceni, județul Giurgiu9 martie 2020-
9PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind utilizarea în anul 2020 a excedentului anului 2019, pentru finanțarea cheltuielilor secțiuni dezvoltare în sumă de 1 293 394,23 lei19 februarie 2020-
8PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru perioada MARTIE - MAI 202019 februarie 2020-
7PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Răsuceni, județul Giurgiu19 februarie 2020-
6PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local cu privire la aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-202319 februarie 2020-
5PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici aferenți și a cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiții ” Lucrări de asfaltare a 10 km. De ulițe comunale în com. Răsuceni, jud. Giurgiu” 30 ianuarie 2020-
4PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind aprobarea cotizației comunei Răsuceni pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euro - Apa30 ianuarie 2020-
3PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Răsuceni, județul Giurgiu30 ianuarie 2020-
2PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat30 ianuarie 2020-
1PrimarProiect de Hotărâre a Consiliului local privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap grav30 ianuarie 2020-