2019

DESCRIERE GEOGRAFICĂ

Comuna Răsuceni se află în extremitatea vestică a județului Giurgiu, pe malul drept al Câlniștei, la limita cu județul Teleorman.
Este străbătută de șoseaua județeană DJ503A care face legătura cu satul Prunaru și DN6. De asemenea, limita de comună este și șoseaua județeană DJ503.
Coordonate: 44⚬04’52″N 25⚬41’08″E.

2011

DEMOGRAFIE

Conform recensământului efectuat in 2011, populația Răsuceni se ridica la 2.652 de locuitori. Majoritatea sunt români (88,2%), cu o minoritate de romi (4,6%).
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoxi (92,61%). Pentru 7,2% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

1968

ISTORIC

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Câlnistea a județului Vlașca și era formată din satele Gostieni, Asan Aga, Răsucenii de Jos si Răsucenii de Sus, având in total 2089 de locuitori.
Existau în comună o școală mixtă cu 77 de elevi, patru biserici și trei mori cu aburi. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa în plasa Marginea a aceluiași județ și comuna Cucuruzu, formată doar din satul de reședință cu mahalalele Cucuruzu de Jos și Cucuruzu de Sus, având 1752 de locuitori.
Existau și aici două biserici și o școală mixtă cu 55 de elevi, iar principalul proprietar de pământ era Nicolae Gherassi.
În 1950, comunele au fost transferate raionului Giurgiu și apoi (după 1952) raionului Drăgănești-Vlașca din regiunea București, pe teritoriul comunei Răsuceni apărând și satul Satu Nou (organizat în urma reformei agrare din 1921).
În 1968, ele au trecut la județul Ilfov, iar comuna Cucuruzu a fost desființată, satul ei trecând la comuna Răsuceni, comuna care la acea data conținea și satul Carapancea, preluat de la fosta comună Prunaru; tot atunci, satele Răsucenii de Jos și Răsucenii de Sus au fost comasate, rezultând satul Răsuceni.

2019

MONUMENTE ISTORICE

Șase obiective din comuna Răsuceni sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Giurgiu ca monumente de interes local. Cinci dintre ele sunt clasificate ca monumente de arhitectură: biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1883); biserica „Sfântul Nicolae” (1876); și conacul Ion Barbu Arion (1900), fosta primărie, ultimele trei din satul Răsuceni.
Celălalt obiectiv, clasificat ca monument memorial sau funerar, este cimitirul vechi cu cruci de piatră datând din secolele al XVIII-lea – XIX-lea, aflat „la Ostrov” în zona satului Cucuruzu.
În prezent comuna Răsuceni este formată din:
– satul Răsuceni;
– satul Cucuruzu;
– satul Carapancea;
– satul Satu Nou.

Primăria Comunei Răsuceni

Galerie Foto