Mandat: 2012 - PREZENT

COSTEL SPĂLATU – Primar


„Împreună putem transforma satul românesc pentru a oferi un trai mai bun cetățenilor. Cred într-o comună mai bună! Cred în cetățeni!”

– S-a născut la data de 19.06.1971,
– Studii medii,
– Apartenența politică: PSD,
– Al II-lea mandat ca primar.

RESPONSABILITĂȚI

LEGEA NR. 215 / 2001
Art. 66
(1) Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. El este șeful administrației publice locale și al aparatului propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale, pe care îl conduce și îl controlează;
(2) Primarul răspunde de buna funcționare a administrației publice locale, în condițiile legii.
Art. 68.
(1) Primarul îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local;
b) asigură ordinea publică și liniștea locuitorilor, prin intermediul poliției, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor și unităților de protecție civilă, care au obligația să răspundă solicitărilor sale, în condițiile legii;

c) conduce serviciile publice locale; asigură funcționarea serviciilor de stare civilă și de autoritate tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistență și ajutor social;
d) îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă.

Dispoziții Primar

Echipa


– Componentă aparatul de specialitate al primarului –

Florin Mareș

Viceprimar

Monica Sufragiu

Secretar

Marcel Neacșu

Contabil

Anunțuri

Declarație de căsătorie

Stare civilă - 26 August 2019

Astăzi 26 August 2019 (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declarația de căsătorie a dl. ILIE MARIAN-VALENTIN (numele și prenumele), în vârstă de 23ani, cu domiciliul în localitatea RĂSUCENI, județul GIURGIU și a d-nei. (d-rei.) NEDELCIU TABITA-IONELA (numele și prenumele), în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în localitatea RĂSUCENI, județul Giurgiu.

Declarație de căsătorie

Stare civilă - 23 Februarie 2019

Astăzi 23 Februarie 2019 (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declarația de căsătorie a dl. DINCĂ VASILE (numele și prenumele), în vârstă de 37ani, cu domiciliul în localitatea RĂSUCENI, județul GIURGIU și a d-nei. (d-rei.) CALCAN LUCICA-IONELA (numele și prenumele), în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în localitatea RĂSUCENI, județul Giurgiu.

Declarație de căsătorie

Stare civilă - 05 Decembrie 2019

Astăzi 05 Decembrie 2018 (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declarația de căsătorie a dl. VÎRÎCI NlCOLAE (numele și prenumele), în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în localitatea RĂSUCENI, județul GIURGIU și a d-nei. (d-rei.) ENAGHE MARIOARA (numele și prenumele), în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în localitatea RĂSUCENI, județul Giurgiu.

Contactează-ne pentru orice întrebare!