Mandat: 2012 - PREZENT

COSTEL SPĂLATU – Primar


„Împreună putem transforma satul românesc pentru a oferi un trai mai bun cetățenilor. Cred într-o comună mai bună! Cred în cetățeni!”

– S-a născut la data de 19.06.1971,
– Studii medii,
– Apartenența politică: PNL,
– Al III-lea mandat ca primar.

RESPONSABILITĂȚI

O.U.G. NR. 57 / 2019
Art. 155
(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;
c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;

b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

Dispoziții Primar

Echipa


– Componentă aparatul de specialitate al primarului –

Florin Mareș

Viceprimar

Monica Sufragiu

Secretar

Marcel Neacșu

Contabil

Anunțuri

Declarație de căsătorie

Stare civilă - 26 August 2019

Astăzi 26 August 2019 (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declarația de căsătorie a dl. ILIE MARIAN-VALENTIN (numele și prenumele), în vârstă de 23ani, cu domiciliul în localitatea RĂSUCENI, județul GIURGIU și a d-nei. (d-rei.) NEDELCIU TABITA-IONELA (numele și prenumele), în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în localitatea RĂSUCENI, județul Giurgiu.

Declarație de căsătorie

Stare civilă - 23 Februarie 2019

Astăzi 23 Februarie 2019 (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declarația de căsătorie a dl. DINCĂ VASILE (numele și prenumele), în vârstă de 37ani, cu domiciliul în localitatea RĂSUCENI, județul GIURGIU și a d-nei. (d-rei.) CALCAN LUCICA-IONELA (numele și prenumele), în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în localitatea RĂSUCENI, județul Giurgiu.

Declarație de căsătorie

Stare civilă - 05 Decembrie 2019

Astăzi 05 Decembrie 2018 (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declarația de căsătorie a dl. VÎRÎCI NlCOLAE (numele și prenumele), în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în localitatea RĂSUCENI, județul GIURGIU și a d-nei. (d-rei.) ENAGHE MARIOARA (numele și prenumele), în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în localitatea RĂSUCENI, județul Giurgiu.

Contactează-ne pentru orice întrebare!