REGISTRU DISPOZITII 2020

NumărDataObiect
14531 iulie 2020Dispoziție cu privire la desemnarea informaticianului și personalului tehnic auxiliar la Biroul electoral de circumscripției nr. 41 comuna Răsuceni
14431 iulie 2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei. C.E.M., CNP ____________ cu domiciliul în sat Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
14331 iulie 2020Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui C.G., CNP ______ cu domiciliul în sat Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
14231 iulie 2020Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui C.I., CNP _______ cu domiciliul în sat Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
14131 iulie 2020Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) și alocației de susținere pentru familia dnei. F.E.E., CNP ___________ cu domiciliul în sat Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
14031 iulie 2020Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui O.I, CNP _______ cu domiciliul în sat Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
13931 iulie 2020Dispoziție privind acordarea ajutorului social și alocație de susținere pentru familia dlui B.P., CNP ________, cu domiciliul în sat Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
13831 iulie 2020Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I.I.L, CNP _______ cu domiciliul în sat Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
13731 iulie 2020Dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Ș.I., CNP ______ cu domiciliul în sat Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
13631 iulie 2020Dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei. M.V.L., CNP ____________cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
13531 iulie 2020Dispoziție privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui C.N, CNP _________ cu domiciliul în sat Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
13431 iulie 2020Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui R.R.I., CNP _______ cu domivciliul în sat Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
13331 iulie 2020Proiect de dispoziție și Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei dnei. C.A, CNP __________ cu domiciliul în sat Cucuruzu, localitatea Răsuceni.
13230 iulie 2020Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de ” Întreținere cu material pietros drumuri pietruite în comuna Răsuceni”
13130 iulie 2020Dispoziție privind desemnarea reprezentantului Primăriei comunei Răsuceni în Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole produse în urma fenomenului meteorologic de secetă pedologică în anul agricol 2019-2020
13024 iulie 2020Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Răsuceni, în ședință ordinară pe luna IULIE 2020
12915 iulie 2020Dispoziție privind delegarea unor atribuții ale operatorului de rol pe perioadă determinată d-nei P.E – consilier achiziții publice
12815 iulie 2020Dispoziție privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Răsuceni, județul Giurgiu
12706 iulie 2020Dispoziție privind privind desemnarea domnului A.C.C.A. – consilier personal al Primarului comunei Răsuceni, ca persoană cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului
12630 iunie 2020Dispoziție privind modificarea salariului de baza al doamnei P. E., consilier achiziții publice, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului resurse umane și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Răsuceni, județul Giurgiu
12530 iunie 2020Dispoziție privind aprobarea listelor de distribuire a pachetelor conținând produse de igienă transa a II-a distribuite categoriilor de persoane defavorizate conform OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD
12430 iunie 2020Dispoziție cu privire la acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav și anume D.D. din comuna Răsuceni, județul Giurgiu
12330 iunie 2020Dispoziție privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanță
12230 iunie 2020Dispoziţie privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei. B.A, CNP ________ cu domiciliul în Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
12130 iunie 2020Dispoziţie privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui G. I., CNP _________, cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
12030 iunie 2020Dispoziţie privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui U. C., CNP _________ cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
11923 iunie 2020Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local al comunei Răsuceni, în ședință ordinară pe luna IUNIE 2020
11823 iunie 2020Dispoziție cu privire la încetarea plății unei indemnizații lunare pentru o persoană cu handicap grav și anume S.I. din comuna Răsuceni, sat Satu Nou, județul Giurgiu
11719 iunie 2020Dispoziție privind desemnarea unui reprezentant al compartimentului asistență socială care să îl asiste pe dl. S.G. la Notar Public
11629 mai 2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui C.G., CNP _______, cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
11529 mai 2020Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei/dlui B.P., CNP ______ cu domiciliul în Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
11429 mai 2020Dispoziție cu privire la acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav și anume D.D. din comuna Răsuceni, județul Giurgiu
11329 mai 2020Dispoziție cu privire la încetarea plății unei indemnizații lunare pentru o persoană cu handicap grav și anume V.M. din com. Răsuceni, jud. Giurgiu
11229 mai 2020Dispoziție cu privire la acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav și anume M.C.L. din comuna Răsuceni, județul Giurgiu
11129 mai 2020Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă pentru numita R.M., asistent personal al persoanei cu handicap
11027 mai 2020Dispoziție privind constituirea Comisiei comunale Răsuceni pentru recensământul populației și locuințelor în anul 2021
10914 mai 2020Dispoziție cu privire la acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav și anume O.D. din comuna Răsuceni, județul Giurgiu
10807 mai 2020Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Răsuceni în ședință ordinară pe luna Mai 2020
10706 mai 2020Dispoziție privind numirea doamnei P.E. în funcția publică de execuției de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse umane și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Răsuceni, județul Giurgiu
10630 aprilie 2020Dispoziție cu privire la angajarea unui asistent personal pentru persoana cu handicap grav N.I., domiciliată în com. Răsuceni satul Răsuceni
10530 aprilie 2020Dispoziție cu privire la aordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav și anume V.M. din comuna Răsuceni, județul Giurgiu
10430 aprilie 2020Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei/dlui M.I., CNP_________ cu domiciliul în sat Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
10330 aprilie 2020Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) pentru familia d.nei B. F., CNP _________ cu domiciliul în Rasuceni , localitatea Rasuceni, județul Giurgiu
10230 aprilie 2020Dispoziţie privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui S.I., CNP ___________ cu domiciliul în Răsuceni, județul Giurgiu
10130 aprilie 2020Dispoziţie privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) si suspendrarea alocatiei de sustinere a dnei C.E.M., CNP _______ cu domiciliul în sat Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
10030 aprilie 2020Dispoziţie privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) si suspendrarea alocatiei de sustinere a dnei C.A., CNP ________ cu domiciliul în sat Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
9930 aprilie 2020Dispoziţie privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) al d.lui R.R.I., CNP _____ cu domiciliul în Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
9830 aprilie 2020Dispoziţie privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) al d.lui R.R.I., CNP _____ cu domiciliul în Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
9730 aprilie 2020Proiect de dispoziție și Dispoziție pentru prelungirea contractului de muncă al asistentului personal C.P.A
9622 aprilie 2020Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Răsuceni, în ședință extraordinară pe luna Aprilie 2020
9531 martie 2020Dispoziție cu privire la încetarea plății unei indemnizații lunare pentru o persoană cu handicap grav și anume D.D. din comuna Răsuceni, județul Giurgiu
9431 martie 2020Dispoziție privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui N.C., CNP _______ cu domiciliul în Cucuruzu, localitatea Rasuceni, județul Giurgiu
9331 martie 2020Dispoziţie privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui T.I.C. , CNP ______ cu domiciliul în Răsuceni, județul Giurgiu
9231 martie 2020Dispoziţie privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui. Ș.C.G., CNP ________ cu domiciliul în sat Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
9131 martie 2020Dispoziţie privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I.P., CNP __________ cu domiciliul în sat Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
9031 martie 2020Dispoziţie privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dni B.E., CNP ______ cu domiciliul în Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
8925 martie 2020Dispoziţie privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2020 al comunei Răsuceni, județul Giurgiu
8817 martie 2020Dispoziție privind delegarea unor atributii în domeniul registrului agricol doamnei Matei Nela consilier, asistent în cadrul Compartimentului stare civilă din aparatul de specialitate al primarului comunei Răsuceni, județul Giurgiu
8717 martie 2020Dispoziţie privind instituirea unor măsuri preventive pentru evitarea răspândirii infecţiilor cu noul coronavirus – COVID 19
8613 martie 2020Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local al comunei Răsuceni, în sedință extraordinară pe luna MARTIE 2020
8513 martie 2020Dispoziţie cu privire la constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestatiilor pentru concursul organizat în cadrul Primăriei comunei Răsuceni în data de 16 aprilie 2020 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului resurse umane şi achiziţii publice
8411 martie 2020Dispoziţie privind constituirea comisiei comunale Răsuceni pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare şi efetuare a Recensământului General Agricol din România runda 2020
8302 martie 2020Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local al comunei Răsuceni, în sedință ordinară pe luna MARTIE 2020
8228 februarie 2020Dispoziţie cu privire la angajarea unui asistent personal pentru persoana cu handicap grav M.C.L., comiciliat în com. Răsuceni, satul Răsuceni
8128 februarie 2020Dispoziţie cu privire la încetarea plăţii unei indemnizaţii lunare pentru o persoană cu handicap grav şi anume S.E. din com. Răsuceni, jud. Giurgiu
8028 februarie 2020Dispoziţie privind acordarea dreptului la ajutorul social dl. P. N., CNP_______ cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Răsuceni, judeţul Giurgiu
7928 februarie 2020Dispoziţie privind acordarea dreptului la ajutorul social dl. T.M. CNP ________ cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Răsuceni, judeţul Giurgiu
7828 februarie 2020Dispoziţie privind acordarea dreptului la ajutorul social dl. V.V.M., CNP ______cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Răsuceni, judeţul Giurgiu
7728 februarie 2020Dispoziţie privind acordarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei dl. G.S.C., CNP ___ cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Cucuruzu, judeţul Giurgiu
7628 februarie 2020Dispoziţie privind încetarea ajutorului social şi alocaţiei complementare pentru familia dl. M.C., CNP ______ cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Răsuceni, judeţul Giurgiu
7528 februarie 2020Dispoziţie privind încetarea ajutorului social şi suspendarea alocaţiei complementare pentru familia dl. C.G., CNP _______ cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Răsuceni, judeţul Giurgiu
7428 februarie 2020Dispoziţie privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei dnei. B. E., CNP ___ cu domiciliul în Cucuruzu, localitatea Răsucei, judeţul Giurgiu
7328 februarie 2020Dispoziţie privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei dnei. C. F. CNP ____ cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Răsuceni, judeţul Giurgiu
7228 februarie 2020Dispoziţie privind modificrea ajutorului social şi alocaţiei de susţinere pentru familia dnei. S.O.R., CNP _______ cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Răsuceni, judeţul Giurgiu
7117 februarie 2020Dispoziţie privind angajarea cu contract individual de munca a domnului D.M. în funcţia contractuala de MUNCITOR NECALIFICAT, treapta profesională II în cadrul Compartimentului administrativ
7017 februarie 2020Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local al comunei Răsuceni, în şedinţă ordinară pe luna februarie 2020
6912 februarie 2020Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local al comunei Răsuceni, în şedinţă ordinară pe luna februarie 2020
6810 februarie 2020Dispoziţie privind reîncadrarea doamnei Sufragiu Steliana Monica în funcţia publică de conducere specifică de secretar general al Unităţii Administrativ – Teritoriale comuna Răsuceni, judeţul Giurgiu
6731 ianuarie 2020Dispoziție cu privirte la încetarea plății unei indemnizații lunare pentru o persoană cu handicap grav și anume B.P. din com. Răsuceni, jud. Giurgiu
6631 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la încetarea plății unei indemnizații lunare pentru o persoană cu handicap grav și anume N.F. din comuna Răsuceni, județul Giurgiu
6531 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului domnului D. M. în funcția contractuală de referent în cadrul Compartimentului taxe și impozite
6431 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la stabilirea salariului domnului S.F. în funcția contractuală de PAZNIC în cadrul Compartimentului administrativ
6331 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației domnului P.S. persoană cu handicap grav
6231 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației domnului S.C. persoană cu handicap grav
6131 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației doamnei C.F. persoană cu handicap grav
6031 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației doamnei V.V. persoană cu handicap grav
5931 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației domnului V.E. persoană cu handicap grav
5831 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației domnului T.C. persoană cu handicap grav
5731 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației doamnei D.R. persoană cu handicap grav
5631 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației doamnei S.D. persoană cu handicap grav
5531 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației domnului S.V. persoană cu handicap grav
5431 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației doamnei S.E. persoană cu handicap grav
5331 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației domnului S.I. persoană cu handicap grav
5231 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației doamnei P.I. persoană cu handicap grav
5131 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației domnului P.D. persoană cu handicap grav
5031 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației doamnei T.S. persoană cu handicap grav
4931 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației doamnei M.M. persoană cu handicap grav
4831 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației domnului M.M. persoană cu handicap grav
4731 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației domnului M.G. persoană cu handicap grav
4631 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației domnului G.A. persoană cu handicap grav
4531 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației doamnei C.N. persoană cu handicap grav
4431 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației domnului C.C. persoană cu handicap grav
4331 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației domnului D.D.. persoană cu handicap grav
4231 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației doamnei B.D. persoană cu handicap grav
4131 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației domnului A.S. persoană cu handicap grav
4031 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației domnului A.C. persoană cu handicap grav
3931 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației doamnei C.F. persoană cu handicap grav
3831 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea indemnizației doamnei B.P. persoană cu handicap grav
3731 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei C.S., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
3631 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei S.M., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
3531 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei S.S., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
3431 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei M.G., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
3331 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei Z.G., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
3231 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al domnului M.A., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
3131 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al domnului V.G., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
3031 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei T.C.T. având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
2931 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei T.V., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
2831 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei R.S., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
2731 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei T.P., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
2631 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei R.N.A., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
2531 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei N.A.D., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
2431 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei M.I., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
2331 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei L.L., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
2231 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al domnului I.I., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
2131 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei G.E., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
2031 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei F.M, având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
1931 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei C.E., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
1831 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei C.E., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
1731 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la modificarea salariului de bază al doamnei C.P.A., având funcția de asistent personal, pentru o persoană cu handicap grav
1631 ianuarie 2020Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui G. G., CNP____________, cu domiciliul ăn Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
1531 ianuarie 2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui D.L.I., CNP ___________, cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
1431 ianuarie 2020Dispoziție privind acordarea ajutorului social și alocației de susținere pentru familia dnei / dlui C.E.N., CNP ___________, cu domiciliul în localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
1331 ianuarie 2020Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social dnei / dlui B.I., CNP_______, cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
1231 ianuarie 2020Dispoziție privind acordarea dreptului la alocxația pentru susținetea familiei dnei / dlui D.A., CNP_____________, cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
1131 ianuarie 2020Dispoziție privind acordarea dreptului la alocxația pentru susținetea familiei dnei / dlui S.F., CNP_____________, cu domiciliul în Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
1031 ianuarie 2020Dispoziție privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui M.F.M, CNP___________, cu domiciliul în Satul Nou, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
931 ianuarie 2020Dispoziție privind modificarea dreptului la alocațiea pentru susținerea familiei dnei / dlui B.V CNP___________, cu domiciliul în Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
831 ianuarie 2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui A.O, CNP_________, cu domiciliul în Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
731 ianuarie 2020Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui F.C, CNP_________, cu domiciliul în Cucuruzu, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
631 ianuarie 2020Dispoziție privind modificarea dreptuluyi la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui C.C.F., CNP __________, cu domiciliul în Cucuruzu , localitatea Răsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
531 ianuarie 2020Dispoziție privind modificarea dreptului la alocațiea pentru susținerea familiei dnei / dlui N.A.D CNP___________, cu domiciliul înRăsuceni, localitatea Răsuceni, județul Giurgiu
431 ianuarie 2020Dispoziție privind privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul general propriu al UAT COMUNA RĂSUCENI şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
330 ianuarie 2020Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile de organizarea Monitorului Oficial Local al UAT Răsuceni
223 ianuarie 2020Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Răsuceni, în ședință ordinară pe luna IANUARIE 2020
120 ianuarie 2020Dispoziție cu privire la constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestatiilor pentru concursul organizat în cadrul Primăriei comunei Răsuceni în data de 14 februarie 2020 pentru ocuparea a două posturi contractuale pe perioadă nedeterminată de MUNCITOR NECALIFICAT treapta profesionala II în cadrul Compartimentului Administrativ